Hur ser framtidens kontor och arbetsplats ut? Det är en fråga som är i högsta grad aktuell. Under en tid har vi på Miljö Online följt utvecklingen och kunnat konstatera att det händer mycket på området. Något som vi kommer att spegla i en serie trendanalyser. I första delen tar vi upp en trendrapport, ”Framtidens digitaliserade arbete och kontor” som skrivits av Ulf Boman, framstegsstrateg på Kairos Future.

I rapporten konstateras att arbetet allt mer kommit att definieras av vad man gör – inte var man gör det. Det traditionella kontoret har därmed mist en del av sin roll, eller är i vilket fall på väg att förändras. Kontoret är på väg att gå från att vara en plats med en fast arbetsplats i ett eget rum, till att bli en mötesplats.

Kontoret som mötesplats

– I framtiden blir mötesplatsen oerhört viktig. Om vi inte träffar andra människor så blir det väldigt svårt att genomföra ett bra, kreativt och skapande arbete och då behövs kontoret som mötesplats. Kontoret behöver då vara mångfacetterat i sin utformning för att kunna främja olika uppgifter, säger Ulf Boman i en intervju.

Ulf Boman menar att det finns många olika faktorer som driver på utvecklingen av kontoret som ett större behov av att som arbetstagare behöva vara kreativ och att arbetsplatsen är attraktiv. Idag är det svårare att locka ny arbetskraft med traditionella kontor. Sen är det en kostnadsfråga också. Om fler delar på ytorna blir kostnaderna givetvis lägre.

I rapporten definieras flera olika kontorskoncept:

Något som blir allt vanligare är aktivitetsbaserade kontor, vilket innebär att det finns många olika typer av miljöer på arbetsplatsen: öppna skrivbordsmiljöer, små rum att stänga in sig i, rum att dela på och samlingsytor, kanske i form av en soffgrupp.

Kontorshotell är en annan variant som funnits länge, där olika företag hyr in sig i små kontor och delar på viss service som kaffemaskiner och serviceutrymmen.

Coworking är en blandning av aktivitetsbaserade kontor och kontorshotell. Liksom aktivitetsbaserade kontor erbjuder coworking-konceptet olika arbetsmiljöer, men här är det olika företag som delar på ytan. Trenden med coworking inleddes av United spaces vid sekelskiftet i Stockholm.

– Speciellt de senaste två åren har de växt upp som svampar i jorden och nu har även de stora fastighetsbolagen hoppat på det här. Castellum köpte upp United spaces nyligen och Vasakronan ska starta ett eget koncept, säger Ulf Boman.

Ulf Boman tror att coworking-konceptet kommer att växa, men det pågår även en parallell utveckling med coliving. Det innebär att du både bor och arbetar på samma ställe. Utvecklingen drivs på av höga hyror på bostäder, vilket gör det ekonomiskt förmånligt att gå ihop några stycken och både bo och jobba i samma lokaler.

Ulf Boman ser också mindre företeelser som hoffice (arbeta hemma hos varandra), coffice (arbeta på kaféer tillsammans) och guerillaoffice (arbeta på olika ställen tillsammans, till exempel i hotellobbys) som växer fram när arbetet blir alltmer gränslöst.

Rapporten: Framtidens digitaliserade arbete och kontor