I en ny rapport identifierar Ica de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan från maten och göra livsmedelssystemet mer hållbart.

Det är i rapporten “Matrevolutionen – Ett hållbart matsystem för framtida generationer” som Ica, i samarbete med experter och baserat på befintlig forskning, ringat in tre förändringsområden som har störst potential att göra skillnad.

De tre områden är att öka andel hållbar växtbaserad mat, skapa en svenskare matloop och uppmuntra mångfaldsjordbruk.

Att öka andelen växtbaserad kost, är enligt rapporten ett av de starkaste verktygen för att minska matsystemets miljö- och klimatpåverkan. Animaliskt protein står för över 80 procent av växthusgasutsläppen från den svenska livsmedelskonsumtionen och rekommendationerna från forskningen är minst en halvering av dagens svenska köttkonsumtion.

60 procent av klimatavtrycket från den svenska livsmedelskonsumtionen sker utomlands. Att skapa en svenskare matloop, det vill säga att främja svensk och lokalproducerad mat, är både positivt för klimatet och skapar en närhet mellan kund och lantbrukare vilket kan ge ökad förståelse för mervärden som svensk- och lokalproducerat har. Ett lokalare matsystem är också tåligare för både klimatförändringar och kriser.

Det tredje området som Ica lyfter fram i rapporten är mångfaldsjordbruk. Med det menas ett jordbruk i mindre skala, som är anpassat till lokala förutsättningar, använder naturen som inspirationskälla och kännetecknas av en mångfald av grödor och djurarter. Det kännetecknas också av slutna näringssystem tillsammans med högteknologiska lösningar.

Rapporten har tagits fram i dialog med experter från bland annat SLU, LRF, Stockholm Reliance Centre, Albaeco och WWF.

Rapporten: “Matrevolutionen – Ett hållbart matsystem för framtida generationer”