Här är tre framtidstekniker som kan användas för att lösa avfallsproblem hämtade ur Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutets projekt.

Färre överfulla papperskorgar med hjälp av sensorteknik

San Francisco har länge haft problem med överfulla soptunnor. För att komma till rätta med problemet satsade staden 2014 på ett startup-program med uppdrag att matcha teknikföretag med kommuner och lokala samhällsproblem. På så sätt kom man i kontakt med företaget Nord Sense.

Gemensamt installerades sensorer i 48 av stadens 3800 offentliga soptunnor. Detta för att i realtid övervaka papperskorgens fyllnadsnivå, temperatur och larma om någon försöker vandalisera den. Resultatet av projektet var att antalet överfulla soptunnor och mängden illegal dumpning minskade radikalt. Genom sensorerna kunde man även optimera tömningsrutterna för sopbilarna, något som reducerat både tömningskostnader och dess relaterade koldioxidutsläpp.

Då projektet ansågs så lyckat beslutade man sig 2018 för att installera sensorer i ytterligare 1 000 av stadens offentliga soptunnor.

Med TrashTrack spåras resurser och avfall

Trash Track är en del av Senseable City Lab, ett projekt som drivs av det amerikanska universitetet MIT. I TrashTrack används hundratals små “smarta taggar” som är kopplade till olika typer av avfall. På så sätt går det att följa olika produkters resa – från det att vi köper dem tills de är förbrukade och hamnar i avfallskedjan. Med den data som samlas in kan denna resa också visualiseras, vilket förhoppningsvis ska bidra till effektivare resurshantering och förändrade beteendemönster.

Bildövervakning och AI uppskattar föroreningsgraden i container

Compology – ett företag med bas i San Francisco – använder artificiell intelligens och anpassad mjukvara för containerövervakning. Containers kan med denna lösning både lokaliseras och fjärrövervakas. Med bildteknik kan man dessutom inte bara fastställa volymen av avfall utan också med stöd av en mjukvara identifiera om containern innehåller föroreningar. Baserat på innehållets föroreningsgrad ges sedan rekommendationer om hur innehållet ska hanteras.

Smart teknik banar väg för effektiva lösningar