Sigrid Barnekow, CEO TreeToTextile.

352 miljoner kronor. Så mycket ska satsas på en ny fabrik för att kunna skapa ett miljövänligt alternativ till bomull och oljebaserade material. För storsatsningen – som kan förändra textilindustrin står Tree to textile, H&M, Ikea, Stora Enso och LSCS Invest. Men mannen bakom allt är civilingenjören Lars Stigsson. Nu kan hans mer än tio år gamla tanke bli till industriell verklighet.

Tanken är att med ny miljövänlig teknik framställa textilfibrer av både löv- och barrskog. Skillnaderna mot exempelvis den vanliga viskosprocessen blir att den giftiga kolsvavlan inte kommer att användas för att lösa upp cellulosan och att de kemikalier som används ska återvinnas så att det inte bildas något avfall.

I en intervju med Dagens Nyheter beskriver Lars Stigsson slutprodukten som ett mellanting av viskos och bomullsfiber.

– Till en början är det en fiber att blanda med andra, men på lite sikt kommer det material helt baserade på vår fiber.

Enligt Sigrid Barnekow, vd för Tree to textile, kommer den nya metoden innebära att energiförbrukningen minskar med minst en tredjedel, samt att minst 80 procent mindre vatten och minst 70 procent mindre kemikalier kommer att användas.

Den nya fabriken kommer att vara belägen i skånska Nymölla och förhoppningen är att produktionen ska starta nästa vår.

Men utöver att utveckla kemikaliesnåla textilier ur träråvara handlar det i framtiden också om att på olika sätt minska energiåtgången i produktionen, att minska slöseriet och att i högre grad återanvända kläder.

Men först ska den nu planerade demonstrationsanläggningen ge önskade svar. Gör den det – då kan produktionsvolymen bli tio miljarder ton.

Tree to textile

Dagens Nyheter