Tetra Pak är först ut i Europa att lansera dryckeskartonger med papperssugrör tillverkad av växtbaserade förpackningsmaterial. Men företaget vill inte ta patent på sugrören, utan har ambitionen att sprida kunskap om innovationen så att fler i branschen kan göra det samma.

– Vi har beslutat att inte ansöka om patentskydd på de många tekniska förbättringar vi har gjort på utrustningen och materialen, utan istället göra våra förbättringar allmänt tillgängliga. För att branschen ska uppnå sitt gemensamma mål att driva mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp måste hela leveransbasen för papperssugrör expandera och växa snabbt. Vi inbjuder alla leverantörer och kunder att använda vår kunskap och gå samman med oss för att öka produktionen så snabbt som möjligt, säger Adolfo Orive, vd och koncernchef, Tetra Pak.

Tetra Pak skriver att sugrören är fullt funktionella och uppfyller alla internationellt erkända livsmedelssäkerhetsstandarder.

Ett mindre lyckat försök med papperssugrör står McDonalds för, som i Storbritannien förra året ersatte sina återvinningsbara plastsugrör med papperssugrören. Men gästerna klagade på att sugrören löstes upp i drycken, varvid McDonalds förstärkte sugrören, vilket ledde till att de blev svårare att återvinna.

Tetra Pak

Veckans Affärer