I ett experiment vid HSB Living Lab i Johanneberg får studenterna tagga sina kläder för att mäta miljöpåverkan vid tvätt.

Syftet med taggningen är att få veta hur ofta och i vilken temperatur kläderna tvättas. Julia Hope är en av de som deltar.

Julia Hope.

— Vi träffades på en workshop där vi fick veta mer om forskningen och om hur vi skulle tagga plaggen. Jag tog mina sex par byxor, registrerade hur mycket de vägde och sydde fast taggen, klädd i tyg och några centimeter stor, inne i plaggen, berättar Julia.

— Vi är intresserade av hur det totala systemet runt tvätt påverkar miljön. Människor har en tendens att fokusera på miljövinsten i att tvätta i lägre temperatur eller mer sällan. Men den stora miljövinsten sker av att ha en gemensam tvättstuga som delas på kanske 20-50 lägenheter, förklarar Greg Peters, professor i kvantitativ hållbarhetsbedömning på Chalmers som utför studien i samarbete med The Research Hub by Electrolux Professional.

— Det betyder att man behöver mindre än en tiondedel av antalet maskiner samt att de samlade kvadratmeter som ägnas åt tvätt när varje lägenhet har tvättmaskin, istället kan slås ihop och bli en lägenhet att hyra ut.

— Tidigare har man bara kunnat forska via enkäter och när du fyller i dem finns det stor risk för glädjeresultat, säger Greg. Att de tillfrågade säger att de tvättar mer sällan än vad de i själva verket gör. Här har vi chansen att göra bättre vetenskap av det hela.

HSB Living Lab