LRF-ägda Brid ville bli världens första klimatpositiva kommunikationsbyrå. För att lyckas tvingades Brid göra stora interna förändringar, men har också belönats med många nya kunder. – Som helägda av LRF Media har vi alltid haft ett fokus inom skogsbruk, lantbruk och hållbarhetsfrågor. För cirka ett år sedan satte vi en kaxig och kanske lite ouppnåelig.. read more →

I en trendanalys i tre delar tittar Miljö Online närmar på begreppet klimatpositiv ur ett bolagsperspektiv. I den tredje och avslutande delen gör vi en sammanfattande reflektion och analys. Att företag kan tycka det är lockande att använda begreppet klimatpositiv i marknadsföringen är lätt att förstå. Hur kan det vara fel att ha en verksamhet.. read more →

Nina Ekelund

Svenska företag, som Max Burgers, Ikea och H&M går i bräschen får att bli klimatpositiva. Frågan är om det är en rimlig målsättning eller om bolagen riskerar bakslag på vägen? I en trendanalys i tre delar tittar vi närmare på begreppet klimatpositiv ur ett bolagsperspektiv. I den andra delen ger några experter sin syn på.. read more →

Svenska företag går i bräschen får att bli klimatpositiva. Max Burgers och outdoorföretaget Icebug säger sig redan vara klimatpositiva och globala bolag som Ikea och H&M har satt upp mål om att bli klimatpositiva till 2030 respektive 2040. Frågan är om det är en rimlig målsättning eller om bolagen riskerar bakslag på vägen? I en.. read more →