En ny bostadsaktör på marknaden, Botello, lanserar ett nytt koncept med attefallshus för uthyrning – på privata villatomter. Douglas Lundholm, vd för Botello, berättar för Byggindustrin att de väntat in lagändringen som ökar den maximala ytan för attefallshusen, från 25 till 30 kvadratmeter. Botellos koncept går ut på att de arrenderar marken direkt av villaägaren,.. read more →

Plötsligt stod det kommunala bostadsbolaget Övikshem med 70 tomma studentrum. Men istället för dyra ombyggnader och anpassningar blev lösningen att hyra ut dem som kollektivboende. Övikshem är första kommunala bostadsbolaget i Norrland som erbjuder co-living. – Tidigare har de varit studentrum och nu blir de KomBo-rum i stället och vem som helst får hyra dem,.. read more →

Fastighetsbolaget Wallenstam har tecknat avtal med startupbolag Colive för att bygga ett delningsboende, en så kallad ”coliving-hubb” i Göteborg. Det 117 hyresgäster fördelat över ett sjuvåningshus samt ett femvåningshus i Kallebäcks Terasser. Inflyttning är beräknad till hösten 2022. Colive grundades i början av 2018 av Katarina Liljestam Beyer och Jonas Häggqvist med målet att skapa.. read more →

Köket är snart inte längre den traditionella plats den alltid varit. I framtiden väntar flexibla planlösningar, co-living och inte minst kök anpassade till vår nya livsstil att äta mer vegetariskt och mindre kött. Köket är hemmets nav och därför intressant att studera. Det menar Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign på KTH. Själv tror.. read more →

Tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och en rad branschkollegor startar Akademiska Hus ett projekt för att få svar på frågor om hur vi kan dela boende i framtiden. Utgångspunkten är att delade boendeformer ska bli så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Delat boende, eller så kallat co-living,.. read more →

Ett nytt bostadsbolag för den som kan tänka sig att bo på lite mindre ytor och tillsammans med andra, har startat i Göteborg. Planen är att bolaget, Byar&Kvarter, ska omvandla större hus till bogemenskaper, bygga så kallade tiny houses eller små Attefallshus. Idén är inte ny, exempel på liknande boendeformer finns runt om i världen. I.. read more →

En ny trenden med co-living och socialt boende är på väg att ta form i Sverige. Intresset har ökat för mer socialt hållbara flerbostadshus med gemensamma ytor där människor kan umgås. Bidragande är att nästan fyra av tio hushåll nu består av endast av en vuxen och Sverige toppar den internationella statistiken över ensamhushåll. Samtidigt.. read more →