Kan mer information leda till mindre matsvinn? Det ska forskare undersöka tillsammans med elever och lärare i projektet Svinnkollen. Till sin hjälp har de en stor databas och en app med artificiell intelligens.

I projektet får eleverna använda en app för att ta reda på hur mycket mat de slänger. De fotograferar sina tallrikar både före och efter de har ätit, sedan räknar appen ut hur mycket som blivit svinn. Innan lunchen har eleverna via en databas fått information om de olika rätternas näringsinnehåll och klimatpåverkan.

Genom att eleverna blir mer medvetna om hur deras mat påverkar klimat, hälsa och miljö kan de göra mer genomtänkta matval i matsalen. Förhoppningen är att detta i sin tur ska leda mer anpassade menyer så att svinnet minskar både hos köken och grossisterna.

Svinnkollen genomförs 27 april–15 maj och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Det finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Livsmedel i Fokus