Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har inlett uppförandet av Sveriges största växtvägg i kvarteret Mobilia i Malmö.

Växtväggen, som byggs upp över entrén till barnkulturhuset Funnys Äventyr, blir i färdigt skick 270 kvadratmeter.

Väggen är inspirerad av det skånska landskapet och kommer ha 60 olika arter av blommor och gröna växter. Hälften av växterna är vintergröna och även flera vedartade växtarter planteras för att skapa en fin struktur.

Skiftar

En extra dimension till konstverket är att utseendet kommer att skifta mellan morgon och kväll, kalla och soliga dagar, samt med årstiderna, säger Anders Murmark, Fastighetschef på Atrium Ljungberg.

Enligt Jens Öqvist, landskapsingenjör på Greenworks, som ligger bakom konstverket, är ambitionen att måla en föränderlig tavla med 150 fält och mer rektangulära former.

Bakom väggen finns ett avancerat, uppkopplat system som styr näring och bevattning efter temperatur och årstid.

Väggen kommer att vara färdigplanterad i mitten på april.

Atrium Ljungberg