Nu är det klart att Sveriges största testbädd för el- och laddfordon byggs på tre platser: Göteborg, Nykvarn och Borås.

Testbädden, Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola och ska vara en arena för forskning och utveckling för industri, akademi och forskningsinstitut.

Syftet med SEEL, som ska drivas tillsammans med industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, är att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet.

Den största av de tre anläggningarna byggs i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 13.000 kvadratmeter. I anläggningen kommer bedrivas omfattande testverksamhet, till exempel av batterisystem, för alla typer av elektrifierade fordon: tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg.

Säkerhetstester

I Nykvarn kommer arbetet att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.

Fokus för anläggningen i Borås blir säkerhetstester för elektromobilitet, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.

I testbäddens tre anläggningar kommer även nya innovativa koncept i tidiga utvecklingsskeden provas.

Testbädden är del av en europeisk satsning med syftet att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. Allt ifrån råvaror och avancerade material för batterier, battericeller och moduler, hela batterisystem samt användning, återvinning och förädling av återvunna material.

RISE