Sveriges största batterilager har tagits i drift i Uppsala. Det är ett forskningsprojekt med syfte att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist.

Efterfrågan på el blir allt större. Något som kan leda till kapacitetsbrist i elnäten och att komplement till traditionella lösningar kan behövas.

Forskningsprojektet i Uppsala vill visa två saker. Dels hur man kan möta ett ökat effektbehov, dels klargöra fördelen med att integrera batterianläggningar som en tjänst i ett distributionsnät.

−  Batterilagret fungerar som en stor powerbank säger Tina Ivarsson, projektledare på Vattenfall Network Solutions. Det kan användas i väntan på att elnätet blir utbyggt så att inga kapacitetsbrister uppstår och därefter kan det flyttas till någon annan plats.

Vattenfall