För andra året i rad rankas Sverige som näst bäst i världen på innovation av WIPO, FN:s immaterialrättsorganisation.

I Global Innovation Index mäts 131 länders förmåga att skapa ett bra klimat för innovation.

– Sverige som land befäster andra platsen i den årliga mätningen av innovation globalt, det är en god utgångspunkt att utvecklas ifrån. Vi fortsätter att förbättra vår samlade förmåga att omvandla immateriella tillgångar till ökat värde, inte minst inom området klimatsmart miljöteknik, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, Patent- och registreringsverket.

Detta är inte första gången i år som Sveriges innovationskraft uppmärksammas. När EU-kommissionens tidigare i år presenterade sin rankinglista toppade Sverige listan över innovationer i EU före Finland, Danmark och Nederländerna. Innovationsindexet i EU för 2020 visar att EU:s innovationskraft ökat med 8,9 procent sedan 2012 och att Europa ligger före USA och Kina i innovationskraft.

Global Innovation Index, tio i topp:

  1. Schweiz
  2. Sverige
  3. USA
  4. Storbritannien
  5. Nederländerna
  6. Danmark
  7. Finland
  8. Singapore
  9. Tyskland
  10. Sydkorea

Global Innovation Index

Patent- och registreringsverket, PRV