År 2029 ska Finland sluta använda kol och sex år senare ska både Helsingfors och landet som helhet vara koldioxidneutrala. Nu har innovationstävlingen Helsinki Energy Challenge, som ska leda huvudstaden på rätt energispår, avgjorts. Bakom ett av de vinnande koncepten, Smart Salt City, står två svenska bolag.

Intresset för Helsinki Energy Challenge har varit stort. 252 bidrag från 35 länder skickades in. Huvudsyftet md tävlingen var att få förslag på hur den finska huvudstaden kan värmas utan kol och med så lite biomassa som möjligt.

Nu har fyra bidrag utsetts till vinnare. Ett av dem är Smart Salt City, vilket har de svenska företagen Salt X Technology och Rebase Energy som upphovsmän.

Tanken med Smart Salt City är ett energilager som styrs med artificiell intelligens utifrån prognoser om energitillgång och energibehov. Energilagret bygger på växlingar mellan släckt och bränd kalk, kalciumhydroxid respektive kalciumoxid. För att testa tekniken finns planer på en pilotanläggning i Stockholm.

Bred rad av lösningar

Jan Vapaavuori är borgmästare i Helsingfors. Han är nöjd med utfallet av tävlingen.

– Vi förväntade oss inte att tävlingen skulle ge en lösning som får hela pusslet att gå ihop. Istället har vi nu i våra händer en bred rad av lösningar som kan hjälpa inte bara Helsingfors utan också andra städer som letar efter uppvärmningslösningar.

Helt säkert att några av vinnarbidragen kommer att förverkligas i Helsingfors är det emellertid inte.

– De exakta investeringarna är en öppen fråga, säger Jan Vapaavuori till Ny Teknik.

De vinnande bidragen:

Hive – Ett flexibelt system med värmepumpar, elpannor, solvärmefält och förbrukningsflexibilitet. Nya värmelager byggs.

Beyond fossils – Auktioner för uppvärmning. Med regelbundna auktioner ska den bästa uppvärmningslösningen kunna väljas på ett teknikneutralt sätt.

Smart Salt City – Ett nytt slags energilager kombineras med artificiell intelligens och befintlig teknik.

The Hot Heart – Tio cylindriska reservoarer fylls med havsvatten som värms upp av olika energikällor. Fyra cylindrar ska bli en turistattraktion i staden genom att de täcks med uppblåsbara takstrukturer, tropisk skog och varma pooler.

Dessutom fick finska Helsinki Energy Designers ett speciellt erkännandepris för sitt bidrag CHP Consumers to Heat Producers. Här är tanken att olika typer av värmepumpar används ihop med överskottsvärme, förbrukningsflexibilitet, lagring och, om det behövs, elpannor.

En av finalisterna i tävlingen var IVL, Svenska Miljöinstitutet. Läs mer om deras bidrag via länken nedan.

Helsinki Energy Challenge

IVL, Svenska Miljöinstitutet