Mobilitet på Tvärs är namnet på det nya Interreg-projekt som under kommande 2,5 år ska utveckla och testa hållbara mobilitetslösningar på tvärs av geografier, transportslag och landsgränser.

Projektet heter ”Mobilitet på tvärs” och tanken är att skapa en mer geografiskt sammanhängande arbetsmarknad genom att underlätta mobiliteten på landsbygden, samtidigt som det minskar utsläppen.

För att minska beroendet av egen bil och kollektivtrafik vill man inspirera till nya mobilitetslösningar som samkörning, delbilar, höghastighetscyklar eller olika typer av kombinationsresor.

Vid en kick-off för samarbetsforumet i Hyllie på torsdagen presenterades några idéer som har testats i Danmark och i Sverige.

I Skaraborgs kommun i Västergötland driver man ett projekt som kallas KomiLand och som innebär att de boende i tre byar på landsbygden via en digital plattform, kan komma överens om samåkning, hyra en bil eller en buss eller planera sin resa med olika trafikslag. Till exempel kan bilägare hyra ut sin bil till en granne när den inte används och idrottslag kan samåka till en match med ”Byabussen”.

Även på södra Jylland används en digital plattform, NaboGo, genom vilken personer som dagligen reser samma sträcka till jobbet i staden, eller som snabbt behöver skjuts, kan koordinera samåkning med sina grannar.

Förutom minskade utsläpp lyftes även aspekten att denna typ av lösningar stärker samhörigheten mellan människor på orterna.

Innovation Skåne

News Öresund