De laddbara bilarna ökar i antal men fastighetsägarnas intresse för att bygga laddplatser är fortfarande svalt. Det kan bli ett problem inom en ganska snar framtid, menar IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Många fastighetsägare vill vänta med att bygga ut laddinfrastrukturen eftersom de laddbara bilarna ännu är ganska få och efterfrågan på laddplatser liten.

”Tillskottet av laddbara bilar har fram tills nu varit så litet att fastighetsägarna inte har behövt bry sig om det”, säger Mats-Ola Larsson, mobiltetsexpert på IVL, Svenska Miljöinstitutet till Dagens Industri.

Men att vara sent ute kan få konsekvenser framöver. Många fastighetsägare har inte förberett sig, planerat eller ingått avtal med leverantörer av laddningsutrutrustning.

Mats-Ola Larsson säger att han och hans kollegor fortfarande möter stort motstånd när de vill få sina respektive bostadsrättsföreningar att installera laddutrusning.

På intresseorganisationen Fastighetsägarna är man väl medveten om problemet.

”Det finns ett enormt intresse bland våra medlemmar att investera i laddningsutbyggnad eftersom de flesta är övertygade om att det kommer. Så många vill vara förberedda, men att samtidigt inte göra för mycket för tidigt, det är man lite rädd för”, förklarar Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Dagens Industri