Plattformen Smart City Sweden drar till sig allt större internationellt intresse. Förra året besökte 1700 personer från närmare 60 länder Smart City Swedens huvudkontor i Hammarby Sjöstad och visningsobjekten i sex regionala noder.

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag mellan flera svenska myndigheter som visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer.

I dag omfattar visningsverksamheten och den digitala plattformen fler än 100 visningsobjekt. Bland annat visas lösningar kring städers tekniska försörjningssystem, stadsplanering, människors delaktighet och medborgarinflytande. Naturvårdsverket har bidragit med innovativa exempel inom bland annat naturbaserade lösningar och cirkulärt byggande.

Sedan starten i Hammarby sjöstad år 2018 har Smart City Sweden byggts ut och finns sedan 2019 på sex platser runt om i landet:

  • Region Norr – North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå
  • Region Mitt – Dalarna Science Park
  • Region Öst – IVL, Svenska miljöinstitutet
  • Region Väst – Business Region Göteborg
  • Region Sydöst – Cleantech Östergötland
  • Region Syd – Sustainable Business Hub

Naturvårdsverket