Europas största solfångarpark ska byggas i Härnösand. Den 3 000 kvadratmeter stora solfångaranläggningen ska kopplas in på fjärrvärmenätet och värma upp en fjärdedel av Härnösands bostäder.

Anläggningen, Högslätten Solar Thermal Park, kommer att bli Europas största fjärrvärmeinkopplade fält med koncentrerande solfångare och producera en miljon kilowattimmar solvärme per år.

Anläggningen ska vara klar att tas i bruk 2021. På sikt hoppas man kunna bygga ut den med lagring så att den solvärmen som produceras på sommaren kan användas på vintern.

– Fjärrvärmen, som värmer 90 procent av flerbostadshusen i Sverige, behöver moderniseras och få in solvärme, säger Joakim Byström, vd på Absolicon, som utvecklat tekniken bakom solfångaranläggningen.

Joakim Byström menar att solfångaranläggningar vid nya och renoverade bostäder kan bli en nödvändighet för att uppfylla EU:s byggnadsdirektiv för ”nära-nollenergibyggnader”.

Bakom demonstrationsanläggning för storskalig solvärme, Högslätten Solar Thermal Park, står Absolicon och Energimyndigheten, som har beviljat 8 miljoner kronor i medfinansiering.

Absolicon

VVS-Forum