Snart kan Storbritanniens första stad med enbart nollemissionsbussar vara verklighet.

För att förverkliga projektet utlovar den brittiska regeringen 50 miljoner pund, motsvarande 625 miljoner kronor, i stöd för förnyelse av stadens bussflotta.

För att komma ifråga för att bli Storbritanniens första elbusstad måste staden ha bekräftade problem med luftkvalitet. Den måste också ha ett tydligt avgränsat stadsbussnät med få längre linjer.

Den stad som väljs ut är tänkt att fungera som en förebild för andra städer vad gäller att minska luftföroreningar, men också som en pilotstad för att se vilka utmaningar en stad med enbart elbussar i trafik möter.

Regeringen vill med satsningen även utvärdera hur en elektrisk bussflotta påverkar driftskostnaderna för bussoperatörerna, samt stimulera busstillverkare till teknikutveckling när det gäller nollemissionsbussar.

Utöver en stad med eldrivna bussar kommer också att satsas på utvecklad anropsstyrd trafik, bättre trafik på landsbygden och superbussar. Totalt investeras 170 miljoner pund, omkring 2,1 miljarder svenska kronor på landets busstrafik.

Gov.Uk