Det finns goda förutsättningar att digitalisera hanteringen av avfall. Robotar som sköter avfallssortering, sensorteknik för optimering av hämtningsrutter och digitalisering av återvinningscentraler, är bara några av många möjligheter. Det visar ett projekt som drivits av Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Teknikutvecklingen i branschen är snabb och nya tillämpningsområden för digitala lösningar på, återvinningsanläggningar, deponier och förbränningsanläggningar tillkommer i snabb takt.

− Det pågår en mängd satsningar och initiativ för att utveckla ”den smarta staden”. Förhoppningsvis kan det här projektet hjälpa till med att rita in vår sektor och våra avfallsanläggningar i denna utveckling, säger Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige.

Några av de lösningar som projektet studerat är:

Automatiserade robotar som med hjälp av AI sorterar avfall i avfalls. och återvinningsanläggningar.

Sensorteknik för att hålla koll på seminarium papperskorgar behöver tömmas.

Optimering av hämtningsrutter för sopbilar.

Spårning av avfall med digital teknik. Taggar kan kopplas till olika typer av avfall och kan på så sätt följas genom städers avfallshanteringssystem.

Uppkopplade avfallsanläggningar som kan spåra avfallet genom hela värdekedjan.

Drönare för att övervaka och planera avfallsanläggningar.

Digitalisering av återvinningscentraler. Bland annat för att öka tillgängligheten och sprida ut besöken över tid. Men även för identifiering av besökare, hålla koll på avfallsvikter och ge nya betalningsmöjligheter.

Avfalls Sveriges och IVL:s projekt har resulterat i en serie skrifter som ska inspirera och vägleda avfallssektorns digitalisering genom att sprida kunskap, erfarenhetsdelning och goda exempel.

Som inspirerande exempel finns bland annat ett norskt avfallsbolag som genomför en strategisk digitaliseringssatsning som omfattar hela bolaget, deras leverantörer och kunder. Det visar hur avfallsbolag kan jobba på bred front med såväl affärssystem som nya digitala lösningar för kundigenkänning och självbetjäning vid återvinningscentraler.

Här hittar du tre exempel på digitalisering hur digitalisering kan bidra till att lösa avfallsproblem

System som optimerar och skapar nya värden

Smart teknik banar väg för effektiva lösningar