Singapore, London, Stockholm, Hong Kong och Amsterdam tar de fem topplaceringarna när storstäderna med den mest utvecklade mobiliteten rankas.

Indexet, Urban Mobility Readiness Index 2020, har tagits fram av managementkonsultbolaget Oliver Wyman i samarbete med Institute of Transportation Studies vid University of California, Berkeley.

Rankingen omfattar 50 storstäder utifrån en mängd olika faktorer, bland dem infrastruktur, social påverkan, marknadsattraktivitet, systemeffektivitet och innovationsgrad.

Städerna som placerar sig högst har flera saker gemensamt. De satsar på renare transporter, delade mobilitetstjänster och har en väl fungerande kollektivtrafik. De vill också utvecklas inom elektrifiering och autonoma fordon, samt verkar i breda nätverk med näringsliv och universitet.

Mobilitet viktig för att hantera folktäthet

”Mobilitet är en viktig faktor för att klara av att hantera folktätheten när världens storstäder växer. 86 procent tycker också att mobilitet är den viktigaste frågan vad gäller större investeringar i städer”, säger Bo Kaunitz, partner på Oliver Wyman.

Enligt Bo Kaunitz är satsningar på infrastrukturen en nyckelfaktor, samt att ha en bred portfölj av olika transportsätt.

”Ettan Singapore sticker verkligen ut där och investerar mycket i mobilitetsekosystemet. Men det gör också Stockholm, vilket får effekt”, säger Bo Kaunitz.

Vad gäller Stockholm är det särskilt stadens kollektivtrafik, och tätheten mellan hållplatserna, som får ett gott omdöme.

Här kan du läsa mer om rankingen Urban Mobility Readiness Index 2020