När första spadtaget nu tas för Solkvarteret i Hyllie i Malmö är det för två fastigheter som ligger helt rätt i tiden. I ett av husen kommer nämligen finnas en gemensam kontorshub för de boende. Dessutom har bostadsprojektet en stark social profil.

Solkvarteret i Hyllie, som består av två sexvåningshus, byggs för att gå i takt med Malmöpolitikernas visioner om både ekologisk och social hållbarhet.

Huset är fullt av hållbara lösningar med solpaneler på sidofasaden och uppe på taken, bilpool, lådcykelpool och en innergård där biologisk mångfald prioriterats.

Den sociala hållbarhetsprofilen innebär dels att tio procent av lägenheterna kommer att erbjudas unga, till reducerad hyra. Dessutom har Nordfeldt, som bygger huset, ett projekt riktat mot företagen i regionen som heter Bostad mot arbete.

– Det företag som ger en ung människa heltidsjobb, får hyra en lägenhet och disponera den själv, säger Cecilia Wallin, utvecklingschef på Nordfeldt till Sydsvenskan.

Ett mindre antal lägenheter är också vikta för strukturellt bostadslösa.

Bakgrunden till den starka sociala profilen är Malmös nya markanvisningspolicy som ställer krav på att byggbolagen bygger både för social och ekologisk hållbarhet.

I ett av husen ska också finnas en gemensam kontorshub för de boende med wifi och skrivare.

Sydsvenskan