Pandemin gjorde att Göteborgs stad förra sommaren inte kunde anställa sommarjobbande gymnasieungdomar inom äldreomsorgen och på förskolan som det var tänkt. Istället fick ungdomarna bland annat uppdraget att kläcka idéer kring hållbarhet och demokrati i Göteborg. Nu är en utvärdering klar som visar att projektet resulterade i 21 idéer som ska hjälpa unga att leva ett mer hållbart liv.

– De tog fram idéer som kan hjälpa dem själva och andra inom generation Z att leva mer hållbart, säger Elina Järkil på Konsument- och medborgarservice, där projektet genomfördes.

Men utöver förslagen gav de tre veckorna också något annat.

– Det skapade möten mellan ungdomar som antagligen inte skulle ha träffas annars och de fick diskutera ibland tunga ämnen så som psykisk ohälsa och segregation. Det kom många värdefulla insikter från dessa diskussioner, säger Elina Järkil.

Imponerade datainsamling

Något som också imponerade på Elina Järkil och hennes kollegor var ungdomarnas förmåga att samla in data. Med hjälp av sociala medier och sina stora nätverk lyckades de få en svarsfrekvens som konsument- och medborgarservice annars bara kan drömma om.

– Ungdomarna kunde få in flera hundra svar på bara några timmar, med en nästintill 100-procentig svarsfrekvens. Det var fantastiskt att se.

Efter sommaren – i oktober – fick idéerna möta aktörer från Göteborgs Stad och andra kommuner, näringsliv, akademin och ideella organisationer.

– Det handlade om att titta på implementeringsmöjligheterna med intressenter och experter inom de olika områdena för Livsstilshjulet. Tanken är att vi ska ha ett event även i vår där vi har möjlighet att bjuda in fler, säger Elina Järkil.

Vårt Göteborg