För att utveckla solenergins potential maximalt behöver solenergisatsningar planeras på kvarters- och stadsdelsnivå. Det är utgångspunkten för ett nytt projekt.

I projektet, Task 63 Solar Neighborhood Planning, deltar forskare från tiotalet länder. De svenska forskarna kommer främst att arbeta med att utveckla en metodik för olika koncept och strategier för solenergi på kvartersnivå.

Bland annat behöver det planeras var solenergianläggningar ska placeras. Byggnader, torg och parker är alla viktiga platser som kan utnyttjas.

Enligt projektledaren Maria Wall är det av största vikt att få med solenergiarbetet tidigt i planeringen. Därför ska man i projektet studera hur man i de deltagande länderna arbetar med solenergi i sin planering. Utifrån iakttagelserna ska metoder och verktyg utvecklas. Dessa ska sedan testas i verkliga områden i Malmö stad.

–  Det behöver dock inte innebära att man genomför installationerna redan från början påpekar Maria Wall. Det viktigaste är att det finns rätt förutsättningar. Om man planerar för solenergi från början finns många synergieffekter som man kan utnyttja framöver.

– Om man däremot inte ser till hela områdets potential, finns risk att man gör lösningar som exempelvis är väldigt bra för en fastighet, men som motverkar en solenergisatsning på en grannfastighet. Helhetssynen och att det sker i tidigt skede är därför centralt för att få till riktigt hållbara lösningar, säger Maria Wall.

E2B2