Vinnova och Formas har öppnat en utlysning för projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan bidra till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser.

Projekten kan även handla om att använda AI för att anpassa samhället till klimatförändringar.

Enligt utlysningen handlar det om projekt som bidrar till datadrivna lösningar för beslutsstöd. Till exempel att skapa gränssnitt (API) för att tillgängliggöra data i realtid, ta fram data som är användbara för AI, skapa ”datafabriker”, annotering av särskilt värdefulla datamängder eller verktyg för att dela data.

Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll i dessa, skriver Vinnova i utlysningen.

Finansiering är upp till 80 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fem och sju miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 25 augusti.

Den 29 april hölls ett matchmaking-event med anknytning till utlysningen. Det arrangerades av AI Innovation of Sweden och Stockholm Reslience Centre och visade på att det finns ett stort intresse för frågan. Totalt samlades 90 aktörer och undersökte ett dussin konkreta projektidéer, för att om möjligt matcha dem mot rätt partners.

Vinnova