En ny trenden med co-living och socialt boende är på väg att ta form i Sverige. Intresset har ökat för mer socialt hållbara flerbostadshus med gemensamma ytor där människor kan umgås. Bidragande är att nästan fyra av tio hushåll nu består av endast av en vuxen och Sverige toppar den internationella statistiken över ensamhushåll. Samtidigt är ofrivillig ensamhet ett växande folkhälsoproblem.

Investerare börjar nu inkludera människan i sin hållbarhetspolicy, det menar Kristoffer Roxbergh, arkitekt på byrån White. Han menar att trenden nu är att vilja satsa pengar i projekt som även har en bra social hållbarhetsprofil vilket bland annat innebär gemensamma ytor där man kan umgås. Exempelvis att man i trapphus har ett gemensamt vardagsrum på entréplan ut mot gården, eller att man på trapphusnivå har gemensamma balkonger.

En undersökning bland studenter som White genomförde för några år sedan visar att en stor andel helst ville ha någon form av delad bostad.

Finns bredare efterfrågan

– Men jag är helt övertygad om att det inte bara gäller studenter, utan att det finns en bredare efterfrågan, säger Kristoffer Roxbergh.

Även den ökade rörligheten mellan städer och orter gör behovet av nya sociala kontakter större.

Enligt Roxbergh ligger hyresrättsmarknaden före bostadsrättsutvecklarna som hamnat lite på efterkälken.

– De har varit väldigt konservativa hittills, eftersom man kunnat sälja i princip vad som helst. Men nu börjar intresset vakna när det blivit svårare och man måste hitta nya kvalitéer.

En konkret satsning som Miljö Online berättat om tidigare är Stena Fastigheters plan på att bygga 700 co-living-boenden i Göteborg, Stockholm och Malmö inom fem år. Konceptet innebär att flera hyresgäster bor tillsammans men varje hyresgäst har ett eget rum, toalett och egen förvaring och resterande är gemensamma ytor. Ambitionen är att minska bostadsbristen och minska klimatavtrycket från boendet, men också att möta en växande efterfrågan och samtidigt utveckla bostaden för framtida kunder och affärsmodeller.

Även Wallenstam har gjort en överenskommelse att producera delningslägenheter i ett projekt för cirka 100 hyresgäster i Parkstråket i södra Handen i Haninge med inflyttning till hösten 2020. Det består av 17 delningslägenheter för cirka 100 hyresgäster kommer att hyras ut till Stockholmsbaserade Colive AB.

I varje delningslägenhet bor ca 5 – 6 personer som delar på kök och vardagsrum, vilka utgör cirka hälften av den totala ytan. Resterande hälft består av privata sovrum. Utöver delningslägenheterna har hyresgästerna full tillgång till byggnadsgemensamma ytor i bottenplan. Det kommer också att finnas ”social tvättstuga”, lounge, arbetsytor, umgängesytor och en utvändig terrass. Målgruppen är målgruppen är unga vuxna mellan 20 – 35 år.

TT/Omni

Miljö Online Professional

Fastighetsvärlden