Framtidens parker ska bli både hållbara och uppkopplade. Senast att ta steg i denna riktning är Slottskogen i Göteborg. Som en del av testbädden Hållbara Smarta Parker undersöks nu hur skötseln av parken kan förbättras och bli mer effektiv och samtidigt ta steg mot en fossilfri maskinpark.

I Slottsskogen finns nu drygt 40 sensorer placerade runt om i parken. Men inte bara i parken utan också på maskiner och fordon. Målsättningen är att hitta både fossilfria lösningar och ett arbetssätt styrt efter behov.

Exempelvis ska sensorer ge information om hur jordmånen är under en längre tid. Baserat på detta kan sedan växter som passar bra i just den miljön tas fram. Sensorerna ska också ge indikationer på när det behöver vattnas. På så sätt blir det bevattning efter behov och inte efter viss frekvens.

En annan sak är att alla maskiner och fordon som används för skötseln av parken ska vara uppkopplade – för att ge en tydlig bild av hur de används i dag för att senare byta ut dem mot mer miljövänliga alternativ. Målet är att maskinparken ska vara helt elektrifierad om fem år.

Satellitanalys

Genom att – utöver ovanstående – också koppla in en satellitanalys hoppas man dessutom få en ännu bredare helhetsbild över parkområdet. Den satsningen innebär bland annat att parkens personal kan följa trädens hälsa och status på gräsytor på ett helt nytt sätt.

Slottsskogen är, efter Trädgårdsföreningen, den andra testbädden i Göteborg inom samarbetet Hållbara Smarta Parker. I samarbetet ingår flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar samt Husqvarna och Johanneberg Science Park. Förhoppningen är att fler aktörer ska ansluta sig för att testa nya lösningar för grönyteskötsel.

— All data vi samlar in kommer att vara öppen, säger Emil Björklund, förvaltningscontroller på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Så här finns möjligheter för såväl intresserade medborgare, som för entreprenörer som till exempel vill skapa nya appar.

Johanneberg Science park