Skellefteå kommer att få Sveriges största kontorshus i trä. Det är kontorshuset Svalan som med 7 100 kvadratmeter blir störst.

Fastigheten byggs i nivåer på fyra till sju våningar. Beställare är Skellefteå kommuns fastighetsbolag Skellefteå Industrihus och bland andra blir kommunförvaltningen Samhällsbyggnad hyresgäst. Peab har generalentreprenad för projektet.

Sågverksföretaget Martinsons kommer att leverera 300 kubikmeter limträ och nästan 2 000 kubikmeter KL-trä till bygget.

Beslutet att bygga Svalan innebär att Skellefteå både kan få Sveriges största kontorshus i trä och världens högsta trähus. Det är Skellefteås nya kulturhus, Sara, som med sina 20 våningar och 75 meters höjd väntas bli högsta träbyggnaden i världen.

Skellefteå har antagit en träbyggnadsstrategi som en del i ambitionen att bygga klimatsmart.

Martinsons