I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder sitt första bostadsområde med netto noll-energihus.

– Målsättningen här är att ta ett steg fram i jakten på att bli klimatneutrala och rita om kartan för hur vi löser energifrågan i flerbostadshus. Hittills har de flesta bostadsutvecklare kämpat med att få ner energianvändningen genom tätare hus och bättre isolering, men det här är ett nytt steg som hjälper oss att nå ännu längre, säger Anders Degerstedt, affärsutvecklare på Skanska.

För att nå siffran 80 procent lägre energianvändning ska Skanska använda sig av en kombination av solenergi och bergvärme i ett system som fått namnet Hybrid Solar System (HYSS).

Tanken är att solpaneler ska generera varmvatten som används till att effektivisera värmepumpen och återladda borrhålen med värme under sommarhalvåret. På så sätt motverkas utarmning av energi i berget och en hög effekt säkerställs i systemet under vinterhalvåret.

Systemet når en årsverkningsgrad för både värme och varmvatten på 5 (SCOP-Combi), vilket är unikt för värmepumpsbranschen. Kompletterande solceller alstrar den el som husen kräver under ett år och överskottsel skickas ut till andra användare på elnätet.

Skanska