Sju av tio tror inte att Coronakrisen kommer att påverka deras inrikesresande på sikt. Det framgår av drygt 1300 svar i den sms-enkät där forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet kartlägger hur människors beteende kopplat till turism och resande förändrats.

Studien har genomförts som en sms-enkät och till slumpvis utvalda personer i Jämtlands och Västernorrlands län.

30 procent av de som svarat uppger att de kommer att minska sina utrikesresor framöver. 60 procent av de som svarat som bor i Jämtland tror att det finns en ganska stor eller mycket stor risk att smittas vid en fritidsresa och 84 ser en risk att turister utifrån tar med sig smitta till orten där de bor.

Tre fjärdedelar av de svarande säger sig ha fått en försämrad livskvalitet av att inte kunna fysiskt besöka evenemang på plats under Coronakrisen.

Mittuniversitetet