Foto: Patric Carlberg, Unsplash.

I Stockholm görs försök att samla information om luftens kvalitet. Detta genom att förse lokala bussar med sensorer. Avsikten är att få en uppfattning om hur luftkvaliteten ändras i olika miljöer och kvarter under dygnet.

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH) , Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad, med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec.

Projektet Sensing Platform tog sin början hösten 2020. Via en specialdesignad och soldriven sensor, placerad på busslinje 72 i Stockholm, har luftföroreningar, luftfuktighet och temperatur mätts. Resultaten kommer nu att utvärderas.

– Målet är att samla in stora mängder data i realtid, bland annat för att kunna förstå hur luftkvaliteten ändras i olika gatumiljöer i olika kvarter under dygnet, säger Sara Borgström, föreståndare för Senseable Stockholm Lab.

– Det blir spännande att se hur bra dataresultaten är, vilka analyser och visualiseringar som kan göras, och hur vi kan skala upp projektet genom att placera sensorer på flera olika typer av fordon i staden, säger Sara Borgström,

Forskargruppen på MIT har utrustat bussar, sopbilar och taxibilar i bland annat Boston med sensorer.

Enligt Sara Borgström handlar det om att bygga staden på ett sätt så alla stadsbor mår bra och att skapa insikter för allmänhetens bästa.

– Projektet Sensing Platform handlar om att känna, se och uppleva staden på flera sätt. I slutändan handlar det om att medborgarna ska förstå sin stad.

KTH