En investering i ett mikronät i Hammarby Sjöstad skulle kunna betala sig på sju år. Det har teknikkonsulten Ramboll räknat ut.

Nyligen höll ElectriCITY Innovation ett möte med Sjöstadsföreningens bostadsrättsföreningar där mikronät diskuterades.

– Vi har satt som mål att Hammarby Sjöstad ska vara klimatneutralt till år 2030. Konkret handlar det att vi måste sänka den privata konsumtionen av koldioxid, från sju ton till ett och ett halvt ton per år, säger Jörgen Lööf på ElectriCITY.

Hittills har man gjort en större genomgång av fastigheternas energisystem och avhjälpt brister vilket gett stora energibesparingar. Det har gjorts investeringar i solceller, värmepumpar, bergvärme och nya styrsystem – något som inneburit att ett 20-tal bostadsrättsföreningar sänkt sina energikostnader med upp till 50 procent.

Nästa steg kan bli att bygga så kallade mikronät i Sjöstan och på mötet presenterades en rad smarta system och utrustning för att mäta, lagra och dela energi. Det som är aktuellt är ett system som arbetar med alltifrån effektstyrning för att undvika toppar i förbrukningen till lagring av energi som kan användas i den egna fastigheten eller säljas på elmarknaden.

Enligt beräkningar av Ramboll kan ett mikronät för en bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad med 226 lägenheter, kosta cirka en miljon kronor. Ett sådant system ger besparingar på 58 000 kronor per år och intäkter från försäljning av överflödig energi på 100 000 kronor per år. Det ger en avkastning på 13 procent, vilket innebär att systemet betalat sig på sju år.

ElectriCITY Innovation är en ekonomisk förening som bildades 2014. Föreningen verkar för att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030.

Verksamheten i ElectriCITY Innovation drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt i nära samarbete med företag, forskningsorganisationer och högskolor.

ElectriCITY