Region Gävleborg och Sandviken bli först i Sverige med vätgasbussar i kollektivtrafiken. Från och med slutet av nästa år kommer två bussar drivna av bränsleceller att ingå i ordinarie linjetrafik.

Bränslecellsbussarna levereras av Solaris, som hittills sålt 60 exemplar, sedan de lanserades på internationella kollektivtrafikmässan i Stockholm 2019. Bussarna passar väl för att köras i tätort då de är tysta och helt utsläppsfria. Bussens elmotor producerar sin egen el i en bränslecell med hjälp av vätgas. Sandviken har sedan ett par år tillbaka en tankstation för vätgas som även är anpassad för tung trafik.

Bussarna är 12m långa med plats för 35 sittande plus 51 stående passagerare. Räckvidden är mellan 300 – 450 km.

Att Sveriges två första vätgasbussar börjar köra just i Gävleborg är resultatet av en långsiktig strategi från Region Gävleborg.

– Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och det gör vi i denna fråga. Både på nationell och europeisk nivå lyfts vätgas fram som viktig i omställningen till elektrifierade transporter och i Gävleborg har vi, tillsammans med lokala och regionala företag, särskilt goda förutsättningar, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Vätgas Sverige