Göteborgs stad har lanserat en ny digital community där alla som vill ska kunna engagera sig för en mer hållbar stad.

På hemsidan. Awake & aware, kan alla som vill agera, genom att registrera sig, hitta samarbeten för att utveckla staden enligt FN:s hållbarhetsmål.

Kristín Grímsdóttir, projektledare för Awake & aware.

– Folk ska på ett enkelt sätt kunna ta kontakt med varandra. Men vi kommer också samla in data från människor. Vad de behöver, vad de vill, vilka kunskaper och erfarenheter de har. Sedan kan vi hjälpa till att matcha och skapa sammanhang där de kan berika varandra, säger Kristín Grímsdóttir, projektledare för Awake & aware.

Målet om tre år är att Awake & aware ska vara det självklara valet för alla som aktivt vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Alla kan delta: näringslivet, akademin, staden, icke vinstdrivande organisationer och medborgare. Redan i dag är flera etablerade nätverk engagerade, däribland Greenhack Gbg, Win win sustainability award, Hållbarhetsveckan och Act sustainable.

Awake & aware