Samarbete och test i liten skala. Så ska energibolagen klara den snabba digitaliseringen. Det menar Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi.

Utvecklingsklustret Energi är ett samarbete mellan Jämtkraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköping Energi, Umeå Energi och Öresundskraft. Syftet är att stärka ägarnas arbete med digitalisering.

– Det här är intressanta områden där det händer väldigt mycket. Men förändringarna medför också risken att energibolag tappar sina kundgränssnitt och kundrelationer, säger Maria Bolin Anvill till tidningen Energi.

Utvecklingsklustret har bland annat till uppgift att utföra omvärldsanalyser och att titta på möjliga koncept som inkluderar både ny teknik, affärsmodeller och juridiska frågor.

Flera projekt är också redan igång. Utvecklingsklustret är exempelvis delägare i företaget Power2U, som utvecklar mjukvara för energioptimering åt fastighetsägare. Syftet är att låta energi flyttas i tid och rum, från olika sorters energikällor och mellan olika fastigheter och användningsområden. Nu är fokus på att utveckla de digitala affärs­modellerna.

– Vilket är värdet som fastighetsägare får av mjukvaran, och hur ska detta räknas om till pengar? På vilket sätt ska vi ta betalt, och hur påverkas ägarbolagen? Det blir komplext när värdenätverken består av många aktörer, konstaterar Maria Bolin Anvill.

Alla fem ägarbolag delar med sig av data till klustret. Dessa stora datamängder skapar mycket bättre förutsättningar än om bolagen arbetat var för sig. Just transparens och samarbete är, menar Maria Bolin Anvill, oftast nödvändigt för att lyckas med digitalisering.

– Det är en lång och tidskrävande resa som kräver prioriteringar. Men om energibolag inte redan är igång så måste de börja nu. 

Fem tips för lyckad digitalisering:

Ha en tydlig målbild – Vad vill ni uppnå och varför? Ska digitalisering skapa nya intäktsströmmar, öka lojalitet, eller användas för beslutsstöd?

Säkra struktur och kvalitet på er data – Digitalisering kräver väl­struktur­erade data. Använd standardiserade lösningar för att underlätta framtida samarbeten.

Samarbeta – Våga samarbeta med andra. Få har tillräckligt med tid eller kompetens för att kunna digitalisera effektivt.

Testa i liten skala – Barriärerna för att göra prototyper är mycket lägre för digitala produkter än för fysiska. Testa i liten skala och utveckla vidare därifrån.

Se det som strategiska investeringar – Det kan vara svårt att räkna hem investeringen på vanligt sätt. Se det istället som att ni får in strategiska förmågor i organisationen som skapar värde på sikt.

Tidningen Energi