Coca-Cola har påbörjat prototyptillverkning av en träfiberbaserad flaska.

”Vår vision är att skapa en flaska, som kan återvinnas som andra typer av förpackningar tillverkade av fiber och papper. Denna prototyp är det första steget på vägen för att uppnå detta”, säger Stijn Franssen, Packaging Innovation Manager på Coca-Cola.

Tillverkningen sker i samarbete med partnern Paboco (Paper Bottle Company), ett bolag som bildats av BillerudKorsnäs och flasktillverkningsspecialisten Alpla och som också står bakom Carlsbergs uppmärksammade flaska ”The Green Fiber Bottle”.

Coca-Cola uppger menar dock att det fortfarande återstår en del arbete innan flaskorna kan börja användas för bolagets drycker.

”Denna första prototyp av pappersflaskan består av en pappersförpackning med en plastförslutning och en plasthinna inuti. Plasten vi använder är tillverkad av 100 procent återvunnen plast som kan återvinnas igen efter användning. Men vår vision är att skapa en pappersflaska som kan återvinnas helt som papper. Nästa steg är att hitta en lösning för att skapa en flaska utan plasthinnan”, säger Stijn Franssen.

En viktig aspekt är hur konsumenterna kommer ta emot flaskan. Också det är något som Coca-Cola noga kommer undersöka.

Coca-Cola