Solpaneler kan användas för att smälta bort snö på tak.

Det handlar om uppfinningen WeightWatcher som använts i Norge sedan 2017 som nu kommer till Sverige.

WeightWatcher mäter snöbelastningen på solpanelerna och när den överskrider en viss gräns kopplas energi till solpanelerna för att smälta snön.

Det ger flera fördelar. Risken för att taken överbelastas av för mycket snö minskas och behovet av manuell snöröjning elimineras.

De solpaneler som har blivit snöfria kan också börja producera solenergi igen och då kompensera för den energi som använts för snösmältningen.

Nordiska Projekt