Den pågående pandemin skyndar på utvecklingen. Arbete på distans är här för att stanna – och framtidens kontor kommer att anpassas därefter. Det förutspår Marco Checchi, inredningsarkitekt och partner på Studio Stockholm. Han ser vilka effekter Covid-19 redan fått och han spår ytterligare förändringar.

Om det berättar han i en intervju för tidningen Arkitekten.

Något Marco Checchi förväntar sig är att vi kommer att jobba mer flexibelt och rörligt. Därför kommer det att bli än viktigare för företagen att ha en miljö som medarbetarna verkligen vill komma till – och att den miljön samtidigt är den plats där de också bäst kan fokusera och göra ett bra jobb. När de väl är där.

För distansarbete är här för att stanna. Kontoren kommer att finnas kvar, men i en annan omfattning och utformning än i dag. Marco Checchi tror att utvecklingen går mot mindre och betydligt mer omsorgsfullt utformade kontorsarbetsplatser. När fler börjar återvända till sina arbetsplatser tror han att många arbetsgivare kommer vilja se över vad de kan göra med sina befintliga lokaler. Att de kommer att satsa på individuella rum tror han inte på.

Går till arbetet för att mötas

– Då kan man ju lika gärna sitta hemma. De flesta av oss har fortfarande behov av att träffas fysiskt och det kommer vi börja göra igen. Men det kanske blir en större nyansering när vi går till arbetet just för att mötas.

En annan trend är att stora företag väljer att dela upp sin verksamhet på flera mindre kontor. Det är en trend som tog sin början redan innan pandemin slog till.

– När vi nu vill resa mindre är det en fördel att fler medarbetare kan minska avstånden till arbetsplatsen och ta sig dit snabbt och utan att åka. Det här kommer nog fler företag fundera över.

Marco Checchi menar vidare att kontoret fortsatt är viktigt som kulturbärare för ett företag. Lokalerna ska fungera som bas för möten och samtal, men de ska också kunna förmedla tillhörighet och gemenskap.

Även om kanske allt mindre av det faktiska arbetet kommer att ske just där.

Marco Checchi tror inte att rädsla för olika smittor kommer att innebära att efterfrågan på separata sittplatser och skärmar mellan borden ökar. Istället tror han på fler rum där vi tillfälligt kan dra oss tillbaka. Han tror också att vi alla kommer att behöva ta ett större enskilt ansvar för att inte smitta varandra.

– Och företag måste vara beredda på snabba övergångar både till hemarbete och möjlighet till avskildhet på arbetsplatsen.

Tror inte längre på co-working

Något som snabbt ändrat sig i och med den pågående pandemin är situationen för dem som driver co-working, alltså kollektiva kontorslösningar för enskilda eller små nystartade företag.

Så sent som för ett halvår sedan trodde Marco Checchi att detta var en del av framtiden. Det gör han inte nu.

– Fördelarna har varit att kunna bygga relationer med andra företag och att dela på möteslokaler och lunchrum. Det är något vi kanske kommer att vara mer försiktiga med nu.

Arkitekten