Allt fler kommuner uppmärksammar e-handelns framväxt, men få vet hur den kommer att påverka stadsplaneringen. Därför har Sweco har på uppdrag av Huddinge kommun tagit fram rekommendationer som visar hur kommuner kan planera för att hantera e-handelsutvecklingen.

En av slutsatserna i rapporten är att växande kommuner inte behöver planera för butikslokaler i samma omfattning som tidigare, utan i stället planera in nya funktioner, bland annat särskilda hubbar för e-handel.

– Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden (last mile), som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenade delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samfraktning. På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare och rapportförfattare, Sweco.

Bland rekommendationerna i rapporten nämns bostadsplanering som skapar effektivare interndistribution, till exempel tillfälliga utrymmen för lastning och lossning, leveransboxar i entréplan och smarta dörrar.

Etablering av leveransskåp på skolor, äldreboenden, offentliga ytor som hållplatser och offentliga byggnader. Sweco rekommenderar även att ge plats för fler ombud på allmänna ytor, för att underlätta för konsumenter att hämta paketen där utan att behöva göra en extra bilresa. Kapaciteten för avfallshantering behöver ses över, särskilt för bostäder, då en ökande e-handel ger mer emballage.

Rapporten: Signed, Sealed, Delivered–Analysing the Impact of E-commerce on Urban Area