Det går att få fram data om en byggnads energianvändning med hjälp av flygskanning och digitala verktyg. Det har energistrategen Lukas Lundström kommit fram till i en doktorsavhandling.

Under flera år har Lukas Lundström forskat kring digital energikartläggning. Detta mot bakgrunden att byggnader förväntas vara allt mer aktiva komponenter i energisystemet och att det då ställs krav på att det ska vara enkelt att modellera och simulera byggnaderna.

Lukas Lundström har i sin forskning tagit fram en metodik som gör att det går att integrera information från olika datakällor och estimera värden när de saknas. Till exempel kan byggnadens och omgivningens geometri utifrån flygskanningsdata, meteorologiska data, satellitbildsbaserade solinstrålningsdata och mätdata från byggnaden, användas.

Modellen är utvecklad utifrån tre flerfamiljshus i Eskilstuna, anslutna till fjärrvärme. Husen anses representativa för det svenska beståndet av fjärrvärmeanslutna flerfamiljshus.

– Utgångspunkten var att få en metod att digitalisera energikartläggning av byggnaderna i Eskilstuna, säger Lukas Lundström.

Nästa steg är nu att använda metoden i en större del av bestånd som en del av ett energikartläggningsarbete enligt lagen om energikartläggning i stora företag.

Enligt Lukas Lundström går metoden att överföra direkt på andra byggnader, men den behöver utvecklas om den ska användas i andra typer av fastigheter och att det blir mer komplicerat när det gäller lokaler eftersom verksamheten då är mer diversifierad. Dock menar han att han utvecklat en relativt robust metodik som gör att det går att få ut mer kunskap, även i de fall då det inte finns så mycket data.

– Då får vi fortfarande utfall, men med mera osäkerheter. Då fungerar modellen som en metod att sålla inför en mer ingående undersökning. Man kanske bara behöver gå ut till tio procent av byggnaderna i beståndet.

Energi & Miljö