Med en ny online-tjänst går det att räkna ut klimatavtrycket av din personliga modekonsumtion.

I verktyget Fashion Footprint Calculator, som finns på online-second hand butiken Thred Up, får få du svara på en mängd frågor som rör dina inköpsmönster och andra vanor vad gäller kläder.

Bland annat får du frågor om hur ofta du handlar kläder, hur många plagg du köper per år av olika sorter, som klänningar, över- och underdelar etc, om du handlar i butik eller online och hur stor andel du brukar returnera. Du får även frågor om hur stor andel som är nyinköp respektive second-hand, tvättning, torkning och om du brukar laga dina kläder.

Följ länken nedan för att testa verktyget

Fashion Footprint Calculator