Hur hittar man den optimala placeringen för laddinfrastruktur i växande stad i konkurrens med andra behov? Sweco har tagit fram en laddplatskarta för Stockholm som uppdateras vartefter andra projekt behöver eller inte behöver utrymmet. För att få en optimal värdering av bästa placering av laddplatserna används parametrisk design. I december 2019 fanns 400 publika laddpunkter för elbilar i Stockholm. Om tre år, 2022, ska de vara 10 gånger fler: 4 000.