Efter några år av uppåtgående trend minskar intresset för cirkulär ekonomi under årets Almedalsvecka. Från förra årets topp där cirkulär ekonomi var temat för eller diskuterades vid 65 evenemang, har i år antalet evenemang minskat till 41. Det visar siffror som Miljö Online Trend tagit fram.

Intresset för cirkulär ekonomi har byggts upp under flera år, från 52 evenemang 2016, 57 evenemang 2017 till 65 evenemang 2018. Men i år har intresset dalat. Bara 41 evenemang tar upp ämnet.

En närmare titt i programmet visar vad som diskuteras på årets seminarier.

Cirkulära städer – Tankesmedjan Global Utmaning sätter fokus på frågan hur städer kan fungera som möjliggörare för att dess invånare och företag ska anamma mer hållbara och cirkulära livsstilar, affärsmodeller och samarbeten. Vilka strategier, innovationer och tekniker behövs för att bygga sådana cirkulära städer?  Läs mer

Nu är det dags för Fas 2 av den cirkulära ekonomi, där fokus på rätt material och flöden är avgörande för att snabbt få stor effekt i omställningen mot en resursanvändning inom planetens gränser. Detta diskuteras i ett seminarium arrangerat av Innovationsprogrammet RE:Source.  Läs mer

Flera seminarier lyfter upphandlingens roll för att främja den cirkulära ekonomin. Innovationsprogrammet RE:Source visar i ett seminarium på goda exempel, hinder och möjligheter. Representanter från Nederländerna berättar om myndigheternas arbete med Green Deals, gröna överenskommelser och cirkulär upphandling. Svenska företag ger exempel på upphandlingar där det ställts höga krav på hållbarhet.  Läs mer

I ett seminarium arrangerat av SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigheten sätts fokus på varför så få kommuner ställer krav på återvunnet material vid upphandling.  Läs mer

Hur kan man använda upphandling med funktionskrav för att driva den cirkulära ekonomin och en mer hållbar upphandling? Hur köper vi in och hur ser affärsmodellerna ut när vi köper funktion istället för en produkt i en cirkulär ekonomi? Det tar Ikea upp i ett seminarium. Läs mer

Testbädd för lokala lösningar för ökad återvinning – I Östergötland pågår en unik satsning där energibolag, fastighetsägare, återvinningsföretag, kommuner och miljöteknikföretag vill samarbeta för att starta ett pilotprojekt och testa lokala lösningar för ökad återvinning. Bakgrunden är den nya förordningen om fastighetsnära insamling som träder ikraft 2021. Hur det ska gå till tas upp på ett seminarium arrangerat av East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Östsvenska Handelskammaren. Läs mer

Vilken ny teknik kan revolutionera framtidens återvinning? Alldeles för många förpackningar som kan återvinnas hamnar i soporna. Hur kan vi tillsammans snabba på övergången till en cirkulär ekonomi på riktigt? Vilken ny teknik kan revolutionera framtidens återvinning? Vilka affärsmodeller skulle skapa förutsättningar för högre återvinningsnivåer och förbättrade återvinningsprocesser? Vilka styrmedel och nya former av samarbete i hela värdekedjan skulle kunna leda till en mycket tydligare cirkulär ekonomi redan idag? Arrangör är Tekniska verken i Linköping. Läs mer

McDonald’s Sverige står som arrangör för ett seminarium om hur vi uppnår storskaliga lösningar för hållbara förpackningar. Medverkar gör representanter för Coop, Billerud Korsnäs, Spendrups och Återvinningsindustrierna. Läs mer

Cirkulär ekonomi i byggbranschen har visat sig vara svårt. Än så länge är det dyrare att återbruka än att bygga nytt. Varför är det så? Och hur kan vi ta nästa steg för att åtgärda detta? Hur kan existerande försök att få in mer cirkulära material i byggprocessen stimuleras. Vilka hinder och svårigheter finns det? Detta diskuteras i ett seminarium arrangerat av Skanska.  Läs mer

Ett seminarium arrangerat av Swedegas och Fores sätter fokus på biogasens potential i den cirkulära ekonomin. Läs mer