Konsultföretaget Trivector har kartlagt hur svenskarna förändrat sina resvanor sedan coronaepidemin bröt ut.

Undersökningen, som genomförts med data från resvane-appen TravelVu visar att svenskarna både reser kortare sträckor och mindre ofta.

De resfria dagarna har nästan dubblats från 12 till 23 procent, det vill säga att vi i genomsnitt låter bli att resa ungefär var fjärde dag.

Men även de dagar vi reser har antalet resor minskat. Innan epidemin gjordes i genomsnitt 4,7 resor per person och dag, vilket nu sjunkit till 3,9 resor per person och dag.

Störst förändring ser vi inom kollektivtrafiken, men även en tydlig minskning i antalet resor med bil kan ses.

Största minskningen gäller för resor till arbete/skola och till fritidsintressen. Antalet arbetsresor har minskat alltmer och är nu nere i ungefär 0,4 resor per person och dag, dock med reservation för påskledighet. Antalet resor för inköp verkar inte ha påverkats i någon större utsträckning.

Trivector betonar att resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och därför ska tolkas med försiktighet. Dock har förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag alla visat sig vara statistiskt signifikanta.

Trivector