Göran Kecklund. Bild: Arbetsmiljöverket.

Chefers arbetsbörda har ökat under pandemin. Det visar tidningen Chefs undersökning där 1.512 personer i ledande ställning besvarat frågor om hur deras arbete har förändrats.

Av undersökningen, som genomfördes i slutet av januari, framgår att 14 procent av cheferna arbetar mer än sju timmar mer i veckan än före pandemin, att 31 procent arbetar fyra till sex timmar mer och att en tredjedel jobbar som tidigare. Fem procent, jobbar mindre än före pandemin.

Samtidigt har den ökade arbetsbördan vägts upp av att mindre tid lagts på pendling.

Någon större risk att cheferna bränner ut sig är det dock inte. Det menar sömn- och stressforskaren Göran Kecklund.

– Chefer är lite speciella i det här sammanhanget, ofta får de tillräckligt med återhämtning trots att veckoarbetstiden är längre än 40 timmar, säger han till tidningen Chef.

Stressen påverkas av flera faktorer än antalet arbetstimmar, påpekar han. Man måste se till helheten. Om chefen även har familjeansvar är risken att inte hinna återhämta sig större. Det är också viktigt att kunna sätta gränser och inte vara nåbar jämt.

Undersökningen visar också att jobbar 42 procent av cheferna under pandemin arbetar hemifrån eller på distans, lika många delar sin tid mellan hemmet och arbetsplatsen.

Hälften anser att de sitter i för många digitala möten

Det som cheferna upplevt som mest negativt med hemarbetet är antalet digitala möten. ”För många möten, jag sitter i möten hela dagarna”, uppger 50 procent av cheferna.

– Man blir trött av att sitta framför skärmen. Det är mer krävande jämfört med levande möten. Hjärnan måste anstränga sig mer, säger Göran Kecklund.

Men det är också svårt att hålla uppe engagemanget vid distansarbete. ”Jag saknar mina medarbetare och tappar i engagemang”, uppger 48 procent av cheferna.

Svårare kommunicera

44 procent uppger också att det är svårare att kommunicera på distans.

Men hur kommer det att se ut i framtiden? Av de som svarat på Chefs undersökning vill sju procent aldrig mer vill jobba hemifrån medan åtta procent vill fortsätta göra det. Den stora majoriteten, 76 procent, vill hitta en hybridvariant där två dagar hemmajobb och tre dagar på arbetsplatsen är det som lockar mest.

Undersökningen omfattar 1.512 personer, varav 71 procent är kvinnor. 38 procent är chef på ledningsnivå, 44 procent är mellanchefer och 15 procent gruppchefer eller arbetsledare.

Chef