Fastighetsbolaget Vasakronan har automatiserat certifieringen för LEED for Existing Buildings.

På Vasakronan, som har en stor del av sina befintliga fastigheter certifierade i LEED, insåg man att det tog mycket tid att manuellt mata in all data och också att det fanns risk för fel som kunde påverka byggnadens betyg.

Med hjälp av ett nyutvecklat system kunde LEED-certifieringen automatiseras och alla data från fastigheterna skickas till den digitala plattformen ARC.

De data som skickas rör vatten, energi- och avfall samt luftkvalitet.

I ARC kan byggnaders miljöprestanda jämföras med andra byggnader och om byggnaden certifierades när den uppfördes kan man se hur den verkligen presterar jämfört mot den ursprungliga certifieringen.

Data från ARC kan även användas för rapportering till GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) och kan då matas direkt från ARC till GRESB.

SGBC