E-handeln för livsmedel har under de senaste månaderna ökat kraftigt. Nu är rätt tid att utveckla en mer hållbar transportlösning för utleveranserna, anser ett flertal aktörer.

De går därför ihop i ett projekt för att skapa en lösning för ökad användning av elfordon vid transport av livsmedel i stadsmiljö. I projektet deltar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms Stad. Finansieringen sker via Triple F.

De menar att det är precis rätt läge att utveckla en mer hållbar transportlösning för just livsmedelsleveranser.

E-handeln av livsmedel är trots allt ännu bara i sin linda. Då är det vettigt att satsa nu och ”göra rätt från början” innan marknaden växer ännu mer.

Obruten kylkedja

Utleveranser av livsmedel är dock mer utmanande än andra godstransporter, eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja.

Projektet fokuserar därför på att hitta en lösning som beaktar utmaningar och möjligheter med tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet), infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) och logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav).

När projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i verkliga distributionssystem.

Chalmers Industriteknik