I en undersökning med nära 10 000 respondenter har olje- och smörjmedelsföretaget Castro undersökt vad som krävs för att elbilen ska bli förstahandsvalet vid nya bilköp.

I undersökningen har nära 10 000 privatpersoner, representanter för leasingföretag och fordonsindustrin på åtta av världens största fordonsmarknader deltagit. Dessa är USA, Storbritannien, Norge, Frankrike, Tyskland, Indien, Kina och Japan.

Klart är att tre faktorer är de mest avgörande: rätt pris, rätt räckvidd och rätt laddhastighet. Först på fjärde plats kommer laddinfrastrukturen.

Allra viktigast för konsumenterna är elbilar till rätt pris. Det anser 38 procent. Priset på en ny elbil bör ligga på maximalt 36 000 dollar, eller cirka 400 000 svenska kronor.

Laddhastighet är det näst viktigaste kriteriet enligt 27 procent. Att ladda batteriet fullt får ta max en halvtimme.

Det tredje kriteriet är räckvidden som 20 procent lyfter som viktigast. För att vara intressant bör en elbil minst ha en räckvidd på 469 kilometer.

Den fjärde viktigaste faktorn är laddinfrastruktur. 70 procent anser att det allra viktigaste är att ha tillgång till laddning hemma, medan 67 procent anser det vara viktigt att kunna ladda på jobbet eller från en laddningsstation i närheten. 62 procent säger att de förväntar sig att elen de laddar sina bilar med är förnybar.

Minst viktigt anser, de tillfrågade, är vilka elbilar de kan välja mellan, men 54 procent av konsumenterna säger ändå det för att elbilar ska slå igenom är viktigt att de finns elektriska alternativ som är likvärdiga de fossila bilar som säljs idag.

Enligt studien väntar 61 procent på ett genombrott för batteriteknologin, vilket också förväntas ske snart.

Runt 2024 kunde flertalet av de svarande tänka sig att köpa en elbil, men först runt 2030 förväntar man sig att eldrivna fordon blivit mainstream.

Accelerating the Evlotuin – The tipping points to mainstream electric vehicle adoption