Hur får man människor i en organisation att förändra sitt sätt att arbeta? Oftare är det svårare än man tror. Risken är uppenbar att man faller tillbaka i gamla rutiner. Kelly Odell, utbildare och strategikonsult, har skrivit en bok om att göra det nya till det normala.

– Jag har saknat en praktisk handbok i förändringsledning. Det finns mycket skrivet i ämnet, men ofta är det alldeles för förenklat för att det ska gå att tillämpa i verkligheten. Eller alldeles för abstrakt, säger Kelly Odell.

I boken tar Kelly Odell upp hur man både kan få människor att kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent, i syfte att förverkliga en vision. Författarens beskriver en modell över förändringsprocessen uppdelad i fyra huvudfaser – insikt, analys, planering och implementering.

Kelly Odell menar att boken är högaktuell då många organisationer idag står inför omfattande och djupgående förändringar.