Bild: Polestar.

Till 2030 ska tillverkningen av en Polestarmodell ske helt koldioxidfritt. Det lovar bolaget och säger samtidigt att det inte är aktuellt att köpa sig fri med trädplantering.

Genom Projekt Polestar 0 ska utsläppen från tillverkningen av en specifik bilmodell ner till noll – och det redan om mindre än tio år. Den målsättningen har Polestar nu offentliggjort.

Vägen fram är dock lång – tillverkningen av en enda Polestar 2 ger idag upphov till 26 ton koldioxidekvivalenter.

Målet innebär att monteringsfabriken måste drivas av fossilfri el, men även att alla ingående komponenter måste ha producerats utan utsläpp.

Utmaningen finns på många plan i värdekedjan. Underleverantörer är till exempel generellt sett inte vana vid att få frågor om klimatpåverkan och spårbarhet, berättar Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén för Automotive News.

Samtidigt instämmer företaget i den kritik som finns mot möjligheten att klimatkompensera genom att exempelvis plantera träd.

– Kompensation är att köpa sig fri, säger Polestars vd Thomas Ingenlath. Genom att utmana oss själva och sätta upp målet att skapa en helt klimatneutral bil tvingar vi oss att nå längre än vad som är möjligt i dag.

Automotive News